Design and Manufacture (รับออกแบบและผลิต)

บริการออกแบบด้วยโปรแกรม CAD/CAM/CAE พร้อมจะให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ให้ลูกค้าได้สินค้าตามความต้องการ ทั้งบริการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้า

  

Jig & Fixture (ผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน)

บริการรับผลิตและประกอบระบบ Tooling Jig และ Fixture ในระบบอุสาหกรรมการผลิต เช่น Weld Jig, Assembly Jig ,CF ,Automation Jig ฯลฯ

  

Part (ผลิตชิ้นส่วน)

บริการผลิตงาน Part ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแบบลูกค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ,อะไหล่เครื่องจักร ฯลฯ

  

Mold & Die (ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมม์โลหะ)

บริการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมม์โลหะ ตามงานลูกค้า รับ Machine ชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์