Design and Manufacture

(รับออกแบบและผลิต)

บริการออกแบบด้วยโปรแกรม CAD/CAM/CAE ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือ ให้ลูกค้าได้สินค้าตามความต้องการ พร้อมทั้งบริการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบลูกค้า

Jig & Fixture

(ผลิตอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน)

บริการรับผลิตและประกอบระบบ Tooling Jig และ Fixture ในระบบอุสาหกรรมการผลิต เช่น Weld Jig, Assembly Jig ,CF , Automation Jig ฯลฯ

Part

(ผลิตชิ้นส่วน)

บริการผลิตงาน Part ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแบบลูกค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ,อะไหล่เครื่องจักร ฯลฯ

Mold & Die

(ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมม์โลหะ)

บริการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกและแม่พิมม์โลหะ ตามงานลูกค้า รับ Machine ชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์

Scan & Reverse

(สแกนชิ้นงานและจัดทำโมเดลจากข้อมูลสแกน)

บริการสแกนชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการและนำข้อมูลตรวจสอบค่าความคลาดเคลือนจากโปรแกรมสแกนมาตรฐาน ร่วมถึงบริการนำข้อมูลจากการสแกนสร้างเป็น CAD File ที่พร้อมสำหรับทำงาน

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เพื่อดำเนินกิจจำหน่ายซอฟต์แวร์การออกแบบ ด้านอุตสาหกรรม และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง แผนกผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC ของบริษัทฯ กำเนิดขึ้นจากการที่บริษัทในเครือได้เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรCNC และโปรแกรมด้าน CAD/CAM ในประเทศไทย ทางบริษัทฯ จึงได้นำเครื่องจักร CNC มาผลิตตัวอย่างขึ้นงานให้ กับลูกด้า ซึ่งคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูงเป็นที่พอใจ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ผลิตชิ้น งานต่างๆ มากมาย จนกลายเป็นจุดเริ่มตันให้บริษัทฯ เปิดแผนกผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562

ผลงานของเรา

ผลงานการออ.กแบบและผลิต Jig & Fixture
บริษัทฯ รับผลิตและประกอบระบบ Tooling Jig และ Fixtureในระบบอุสาหกรรมการผลิต เช่น Weld Jig, Assembly Jig ,CF ,Automation Jig ฯลฯ


Jig & Fixture


Acrylic Cover Assembly


Pallet Assy